Hunting Travel > Polowania na Białorusi

Menu Filter

Warning: Missing argument 2 for sf_submit_page_title_logged_in() in /home/rca/ftp/backup_2021-01-11/ftp/hunting2/wp-content/themes/spotfinder/includes/page/functions/functions.php on line 168

Notice: Undefined variable: post_id in /home/rca/ftp/backup_2021-01-11/ftp/hunting2/wp-content/themes/spotfinder/includes/page/functions/functions.php on line 171

Notice: Undefined variable: post_id in /home/rca/ftp/backup_2021-01-11/ftp/hunting2/wp-content/themes/spotfinder/includes/page/functions/functions.php on line 173
Polowania na Białorusi Biuro polowań od początku swojej działalności organizuje polowania w Białorusi. Przede wszystkim specjalizujemy się w organizacji wiosennych polowań na głuszce i cietrzewie oraz polowań na byki łosie w okresie pory godowej czyli „bukowiska”. Teren Republiki Białoruskiej to wspaniały dziewiczy teren, od czasu do czasu przecinany dużymi obszarami rolnymi. Trzeba dodać, że Białoruś to kraj dość specyficzny pod względem gęstości zaludnienia. Większość mieszkańców zamieszkuje największe ośrodki miejskie, w tym stolicę kraju Mińsk, w którym żyje ponad 20 % mieszkańców kraju. Reszta kraju to piękne lasy, bagna, jeziora i rzeki. Oprócz polowań na głuszce i cietrzewie, wiosną możemy zapolować na słonki, kaczory kaczki krzyżówki oraz dzikie gęsi podczas przelotów na lęgowiska. Od początku września organizujemy polowania na łosie – byki. Waga pozyskiwanych trofeów waha się od 6 do 11 kg w przypadku formy badylarza i od 8 do 16 kg w przypadku łopatacza. Największe trofeum miało do tej pory 22 kg wagi brutto. Na łosie byki polujemy metodą wabienia w okresie pory godowej, natomiast od października do połowy grudnia polujemy z psami (łajkami) również na samice łosi (klępy) i młode, czyli łoszaki. W zimie organizujemy polowania na wilki. Ten rodzaj polowań obejmuje polowania indywidualne metodą wabienia lub na nęcisku oraz polowania zbiorowe na tropione wilki z fladrami. Do tej ostatniej metody warunkiem odbycia się polowania jest grupa minimalnie 4 myśliwych. W ofercie naszego biura znajduje się również ciekawa i zanikająca już metoda polowań na zające bielaki i zające szaraki z gończymi. Jest to niezapomniana myśliwska przygoda, zwłaszcza w przepięknej zimowej aurze.

Chcąc uczestniczyć w polowaniach na Białorusi każdy myśliwy udający się na polowanie musi posiadać paszport. W przypadku wyjazdu na Białoruś samochodem , każdy myśliwy musi również posiadać wizę Białoruską wydawaną przez konsulaty białoruskie w Polsce. Udając się do Białorusi na polowanie samolotem nie jest potrzebna wiza (do jednego miesiąca). Wszelkie kwestie związane z organizacją polowania , dokumentami przewozu broni oraz trofeów znajdują się w zakresie naszych usług. Większość baz myśliwskich, w których są kwaterowani nasi klienci znajdują się w rejonach myśliwskich , w których polują myśliwi.   Polecamy więc polowania na Białorusi wszystkim myśliwym chcącym polować w dzikich i niedostępnych terenach.

moose-70254_1920